มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน     ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลดงอีจาน เพื่อถ่ายทำ Vlog สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลดงอีจาน ซึ่งเป็น Vlogของพวกเราชาว U2T ตำบลดงอีจาน เพื่อเป็นการโปรโหมดสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลว่ามีสถานที่ไหนน่าสนใจบ้าง โดยเป็นการโพสต์ลงเพจ1ตำบล 1มหาวิทยาลัย ตำบลดงอีจาน เนื้อหาก็จะประมาณพากิน พาเที่ยวตลาดเย็นของหมู่บ้าน ถึงจะเป็นตลาดขนาดเล็ก ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นคนในชุมชน ขาย อาหารสด ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป น้ำและ อื่นๆอีกมากมาย โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาจับจ่ายซื้ออาหารสำเร็จรูปเพราะชาวบ้านกลับมาจากทำไร่ ทำสวนก็เหนื่อยแล้ว อาหารสำเร็จรูปจึงตอบโจทย์อาหารสำหรับมื้อเย็นมากที่สุด  และตลาดก็จะมีเป็นประจำทุกวันจันทร์อาทิตย์

 

จากการสำรวจลงพื้นที่ของตำบลดงอีจาน พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9

Tags:

อื่นๆ

เมนู