• ที่มาของกล้วยทอด• 

นางสมคิด บุญกองชาติ  

58 ม.9บ้านดอนพัฒนา ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  ( เพลินชิปส์ ) 081-9566406

เพจ : กล้วยแบรกแตก Banana chips 

(เพลินชิปส์)  

  • กล้วย เพลินชิปส์จะมี 4 รสชาติ 

-กล้วยอบเนย 

-กล้วยแบรกแตก

-กล้วยปาปิก้า 

-กล้วยโนริสาหร่าย  

 กล้วยกลุ่มนี้จะเป็นการส่งออกขายให้กับผู้ชื้อรายใหญ่  จะมีคนมารับชื้อถึงที่เพื่อจัดจำหน่ายเป็นสิ้นค้า ตามร้าน ในห้าง ร้านของฝาก 

 

อื่นๆ

เมนู