มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน      ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ การฉีดวัคซีน(sinovac)เข็มแรกของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม). และบุคลากรของหน่วยงานราชการ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอโนนสุวรรณ จำนวน 300 คนโดยมีพยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโนนสุวรรณเป็นผู้ทำการฉีดวัคซีน(sinovac)ให้กับบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นการป้องกันโควิดอีกวิธีหนึ่งให้กลุ่มด่านหน้าของประชาชน โดยจะมีการลงทะเบียนที่จุดรับบริการคือศาลาประชาคมอำเภอโนนสุวรรณ จากนั้นก็จะมีทีมพยาบาลคอยวัดความดัน ถ้าใครความดันสูงก็จะมีที่ให้นั่งพักประมาณ 30นาที แล้วกลับมาวัดใหม่อีกครั้ง ถ้าความดันยังสูงก็ไม่สามารถรับวัคซีนได้ กลุ่มคนที่ความดันปกติ ก็จะไปอีกโต๊ะหนึ่งเพื่อทำการเช็คสิทธิ ในการรับวัคซีน(sinovac) ถ้าผ่านก็เข้าไปนั่งรอพยาบาลมาฉีดวัคซีนให้ หลังจากฉีดเสร็จก็จะไปรับบัตรคิวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 30นาที หลังจากที่รับวัคซีนไปแล้วว่ามีผลข้างเคียงอะไรรึเปล่า ถ้ามีอาการอ่อนแรง หัวใจเต้นแรง หรือจะเป็นลมให้รีบจ้าเจ้าหน้าที่ทันที และถ้าหากใครที่รับวัคซีนแล้ว ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เฝ้าดูอาการครบ 30นาทีก็สามารถกลับบ้านได้ ข้อห้ามหลังจากที่รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วคือ พักผ่อนให้เพียงพอ งดกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ในระยะเวลา 48 ชม และรอฉีดเข็มที่ 2 อีก 2 อาทิตย์หลังจากที่รับเข็มที่ 1 และหลังจากรับวัคซีนเข็มแรกไปพยาบาลจะเขียนใบนัดฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

อื่นๆ

เมนู