ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์
นักเรียน รร.บ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์
อนุบาล1-ม.3 ทั้งหมด 607 ญ. 264 ช.343
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1031260735
รหัส Smis 8 หลัก : 31030179
รหัส Obec 6 หลัก : 260735
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanDongbangSubsomboon
ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 บ้านบ้านดงบังซับสมบูรณ์
ตำบล : ดงอีจาน
อำเภอ : โนนสุวรรณ
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31110
โทรศัพท์ : 044112225
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2515
อีเมล์ : dongbangsubsomboon.84@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260735
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงอีจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.
บุคลากรใน รร.มีทั้งหมด 37 คน

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษคศ.3  1คน

2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษคศ.3  2คน
3. ครูคศ.1 6คน
รวม9คน
ชำนาญการ คศ.2 2คน
รวม2คน
ชำนาญการพิเศษ คศ.3
รวม14คน
4. ครูผู้ช่วย  5 คน
รวม5คน
5. ลูกจ้างประจำ  5 คน

รวม5คน

อื่นๆ

เมนู