นายสารินทรฺ์ ทำไร่ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 เช่นการล้างมือให้ถูกวิธี การใช้ชีวิตวิถีใหม่ และได้อัดคลิปวีดิโอให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนชิโนแวค การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน การปฏิบัติตน ก่อน-หลังฉีดวัคซีน และที่สำคัญคือการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ

ภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้บฏิบัติงานโครงการฯ ได้ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียน ณ.โรงเรียนบ้านม่วงงาม และได้นำแมส,เจลแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน และถวายแด่พระสงฆ์

 

อื่นๆ

เมนู