Covid-19 ณ ตำบลดงอีจาน

ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน มิถุนายน ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับโครงการ U2Tก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ให้เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในตำบลดงอีจาน ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้เลือกลงปฏิบัติการในโรงเรียนบ้านม่วงงาม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนครูน้อย ขาดกำลังในการจัดเตรียมความพร้อม โดยได้เข้าไปทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ อ่างล้างมือ โรงอาหาร มีการมอบป้ายไวนิลสอนการล้างมือที่ถูกต้อง และป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ อีกทั้งยังมีการจัดทำตำแหน่งเว้นระยะห่าง สำหรับการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบอุปกรณ์การทำความสะอาด และจัดเตรียมแอลกอฮอล์มอบให้เพื่อใช้สำหรับการล้างมือตามจุดต่างๆในโรงเรียน มีการเล่นเกมส์ชยะหรรษา สอนเด็กๆในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน มีการสอนทำเฟสชิว การถอดใสหน้ากากอนามัย อีกทั้งการกำจัดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

อื่นๆ

เมนู