ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ ณ หมู่ที่ 2 ดอนตาอยู่ ที่ชุมชนมีอาชีพที่หลากหลาย ทั้ง เกษตรกรสวนยาง มันสำปะหลัง ทำนา เลี้ยงม่อนไหม ปูนา และอีกอาชีพหนึ่งคือ อาชีพทำบายศรี ที่ข้าพเจ้าเลือกอาชีพนี้เพราะเป็นอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน และสามารถนำเวลาว่างจากการทำการเกษตรมาทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ทั้งนี้ยังเป็นอาชีพที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาประเพณีไทย

อื่นๆ

เมนู