ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ  ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านดอนพัฒนา ตำบลดงอีจาน อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  แห่งนี้ปลูกกล้วยหอมกันมาเป็นเวลาช้านาน ปลูกกันมากมายเรียกว่าเกือบจะทุกหลังคาเรือน ด้วยความผูกพันกับกล้วยหอม แล้วเชื่อว่าถ้าปลูกกล้วยแล้ว “จะทำอะไรก็จะง่ายเหมือนกล้วย” จึงทำให้เกิดอาชีพปลูกกล้วยหอม มีทั้งรายที่ปลูกเชิงการค้าอย่างมีคุณภาพส่งขายตามห้างดัง หรือบางรายปลูกส่งขายตามตลาดสดแถวบ้าน นำกล้วยหอมมาแปรรูป สร้างมูลค่า จนเป็นสินค้า OTOP ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์จากกล้วยหอมทองที่ขาดคุณภาพ ไม่เหมาะส่งขายเป็นผลจึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยในแบบต่างๆ และหนึ่งในนั้นได้เกิดเป็นที่มาของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ้านดอนพัฒนา” จนมีรายได้จากการส่งกล้วยให้กับแหล่งแปรรูปอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู