ข้าพเจ้านางปราณี พานทอง ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หมู่ที่ 10 บ้านดงสันติ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านดงสันติ เพื่อได้เข้าเยื่ยมชมการปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ ไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นของตัวเองเพื่อนำเงินที่ขายได้มาฝช้จ่ายในครัวเรือน การปลูกผักปลอดสารพิษเริ่มจากการเตรียมดินโดยใช้มูลสัตว์ไถพรวนดินให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำต้นกล้าลงปลูกหลังจากปลูกเสร็จใช้ฟางกลบเพื่อไม่ให้ต้นกล้าและหน้าดินแห้ง หลังจากนั้น 14 วันเราต้องรดน้ำพรวนดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อบำรุงทางใบหลังจากนั้นประมาณ 40-45 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ผักสลัดเป็นพืชที่มีวิตามิน c  วิตามิน A  วิตามิน E วิตามิน B และอีกหลากหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาช่วยแก้โรคโลหิตจาง ช่วยแก้ท้องผูก ท้องอืด และท้องเฟ้อได้ดีมาก นอกจากนี้ยังเป็นผักปลอดสารพิษ สดและสะอาดเอาไว้รับประทานแล้วยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้และยังมีส่วนในการรักษ์โลกอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู