ข้าพเจ้านางสาวปิยดารักพร้า กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับพี่ อสม.ใน ต.ดงอีจานเพื่อนำไปแจกจ่ายยังสถานที่คัดกรองทั้งงานศพ โรงเรียนและวัดมีพี่ อสม. และผู้ปฎิบัติงานร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนและเพื่อนร่วมงาน มีทั้งแบบเจลล้างมือและแบบสเปรย์เพื่อความสะดวกในการใช้งานขวดกะทัดรัดน่าใช้มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วย

                       

Tags:

อื่นๆ

เมนู