มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

            ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากสำรวจหมู่บ้านพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีการทำสินค้าโอทอปเป็น “กล้วยทอดเบรกแตก” ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและกลุ่มสตรีซึ่งชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันทำเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ซึ่งสามารถขายปลีก – ขายส่ง และมีนายหน้านำไปจำหน่ายและกระจายอีกทีหนึ่งซึ่งสะดวกแก่การเดินทางของคนสูงอายุและชาวบ้านแถวนั้นจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปจำหน่ายและก็ยังมีหน้าร้านอยู่เช่นกัน ทั้งนี้กล้วยเบรกแตกก็ยังสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ประมานเดือนละ10000-15000ต่อเดือนซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้มากขึ้นจากการมีรายได้เสริมในครั้งนี้ จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านดอนสมบูรณ์ พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านมีความเป็นสุขกับการเป็นอยุ่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงรัชกาล 9

อื่นๆ

เมนู