ส่งเสริมการค้าให้กับร้านค้าในตำบลดงอีจานให้น่าสน

รายงานการปฏิบัติการตำบลดงอีจาน ประจำเดือนตุลาคม

ดิฉัน นางสาวนันทิยา ทองศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน U2T ครั้งที่ 2 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสำหรับเดือนตุลาคมนี้เราได้ลงพื้นที่ส่งมอบชั้นวางสิ้นค้าและป้ายโฆษณาให้กับร้านค้าในชุมชน

การส่งเสริมการขายไม่เพียงแต่ปรับปรุงรูปแบบของการขาย หรือผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้น แต่การสร้างรูปลักษณ์ และการโฆษณาจะทำให้ร้านค้าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทางโครงการเราจึงได้ทำการส่งมอบชั้นวางสินค้าให้กับทางร้าน เพลินชิปส์ กล้วยทอดแม่สมคิด เพื่อเป็นการปรับปรุงร้านให้มีความเป็นระเบียบ และน่าสนใจมากขึ้น

 

 

 

 

การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ  ยังมีส่วนต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทางเรามีการจัดทำป้ายโฆษณาให้กับทางร้านด้วย ป้ายไวนิลซึ่งภายในป้ายจะประกอบไปด้วยข้อความที่เป็นชื่อสิ้นค้าของทางร้าน และรูปภาพที่แสดงถึงตัวของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ที่มีความดึงดูดที่จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกสะดุดตาและเกิดความสนใจ และสร้างความจดจำและการรับรู้ในแบรนด์สินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

การลงพื้นที่ปรับปรุงร้านค้าในชุมชนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการขายของทางร้านให้ดีขึ้น ยังส่งผลต่อการกระจายรายได้ในชุมชน ตำบล และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู