ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)

สำหรับการปฏิบัติงานศุนย์ดำรงธรรมในเดือนตุลาคม ก็จะเหมือนทุกๆเดือนเพราะข้าพเจ้ารับผิดชอบงานของศูนย์ดำรงธรรมทั้งหมดและช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา และแนะนำให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการ และรายงานเรื่องร้องเรียนในระบบรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และทำเอกสารในส่วนของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทต่างๆ และทำหนังสือเข้าเวรประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในส่วนการนำเข้าข้อมูลลงในระบบของกรมการปกครอง จะเป็นการรายงานทุกเดือนและทุกสัปดาห์
1. รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน
2. รายงานศปก.ปค ประจำสัปดาห์
3. รายงานการดำเนินการตาม “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้

     

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชน บริเวณตำบลทุ่งจังหัน และตำบลโนนสุวรรณ

 

     

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือบุตรชายกินเหล้าจนสติไม่ดี และทำการช่วยเหลือเบื้องต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู