ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)
การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
ในส่วนการนำเข้าข้อมูลลงในระบบของกรมการปกครอง จะเป็นการรายงานทุกเดือนและทุกสัปดาห์
1. รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน
2. รายงานศปก.ปค ประจำสัปดาห์
3. รายงานการดำเนินการตาม “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้
ด้านการมอบหมายงานด้านอื่น 
1. ถ่ายรูปประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ถ่ายรูปงานกฐินประจำปี 2564

ด้านการลงพื้นที่
ในด้านการลงพื้นที่ร่วมกับทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ อบต ทุ่งจังหัน และผู้ใหญ่บ้าน
ตรวจสอบเคสร้องเรียนกรณีกินเหล้า แล้วอาระวาด ทำร้ายคนในครอบครัว และให้ความช่วยเหลือพาไปบำบัด

       

 ลงพื้นที่เคสร้องเรียนที่ดิน เกี่ยวกับการถมที่

      

อื่นๆ

เมนู