มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน      ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กล้วยทอดและเคลียร์สถานที่เพื่อจัดตั้งเตาชีวะมวลเพื่อให้ผู้ผลิตประหยัดพลังงานใการใช้แก๊สและได้มอบชั้นวางผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีระเบียบและน่าซื้อมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู