ข้าพเจ้านางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

พวกเราทีมงานดงอีจานได้มีการลงพื้นที่มอบป้ายร้านค้าให้แก่ชาวบ้านที่เป็น “ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วย “ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและนำไปต่อยอดใช้วางสินค้าเพื่อโชว์และจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยและมอบเพื่อขอบคุณกลุ่มแม่บ้านที่ได้ให้ความรู้แก่ทีมงานดงอีจานทั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกกล้วยและเผือกเพื่อที่จะนำมาฝานบางเพื่อทอดแปรรูปในขั้นตอนต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู