ในตำบลดงอีจาน ประชากรส่วนมาก ฉีดวัคซีน ครบ สองเข็ม ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ และสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ก็เริ่มลดน้อยลง สถานการณ์ดีขึ้นทำให้ประชาชน เริ่มจะกลับมาใช้ชีวิต ตามปกติ ในการปฏิบัติงาน รอบเดือนตุลาคมนี้ ดิฉัน และทีมงานได้ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนพัฒนาหมู่ที่เก้า เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเบรกแตก บ้านป้าสมคิด บุญกองชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ห้าสิบแปดหมู่เก้า ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสินค้าโอทอประดับประจำตำบลเพื่อเลี้ยงครอบครัวและสามารถนำสินค้า ไปขายได้ ทั่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดิฉันและทีมงานได้นำป้ายร้านค้าไปมอบให้ป้าสมคิด บุญกองชาติ และช่วยจัดเรียงสินค้าต่างๆ ในร้าน และได้สอบถามพูดคุย กับป้าสมคิดบุญกองชาติ แม้สถานการณ์โควิดคุณป้าก็ยังสามารถขายสินค้าได้ มีรายได้เพิ่มเข้ามา เรื่อยๆ

Tags:

อื่นๆ

เมนู