รายงานการปฏิบัติการตำบลดงอีจาน ประจำเดือนกันยายน (ธรรมรักษ์ ขลิบกลาง)

การลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอเพื่อนำมาโปรโมทตำบลดงอีจานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดยสำหรับเดือนกันยายนนี้เราได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอที่จะนำเสนอในเชิงวิชาการเป็นหลัก เพราะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นเราได้มีการลงพื้นที่ถ่ายทำในเชิงสร้างสรรค์ไปแล้วเราจึงต้องการที่จะกระจายการโปรโมทของตำบลให้มีความสมดุล

คลิปวิดีโอสนับสนุนความรู้ดงอีจานต้านโควิด ที่จะสร้างความรู้ในการป้องกันเชื้อโควิดได้ง่ายๆ ด้วยหลัก D-M-H-T-T ที่ทางเราได้คิดขึ้นมา ด้วยความมุ่งหวังของทางเราที่คาดหวังว่าประชาชนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเกิดความตระหนักรู้มากขึ้นไม่มากก็น้อย

ซึ่ง D ก็คือ Social Distancing(การเว้นระยะห่างทางสังคมเฉลี่ย1-2 เมตรและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด)

    M คือ Mask Wearing(สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ)

    H คือ Hand Washing(การหมั่นล้างมือทำความสะดาดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่)

    T คือ Testing(การหมั่นตรวจวัดความเสี่ยงของตัวเองอยู่เสมอ เช่น ก่อนการเข้าใช้บริการห้างร้านต่างๆ)

    T คือ Thai Cha Na(สแกนไทยชนะเสมอก่อนเข้าใช้บริการห้างร้านต่างๆ)

สำหรับคลิปวิดีโอโปรโมทตำบลดงอีจาน ด้วยการนำเสนออาชีพการเลี้ยงโคนม ที่จะเปิดประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพเกษตรกรโคนมของดงอีจาน ไม่ว่าจะในมุมมองของปัญหาที่เกษตรกรพบ ชนิดและพันธุ์ของโคนมที่เลี้ยง ผลผลิตที่ได้ การแปรรูป การขายและกระจายสินค้า แต่กระนั้นเราก็ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันกระผมจึงได้เป็นตัวแทนที่ลงพื้นที่ไปสอบถามเพื่อลดการแพร่กระจายหากว่าทั้งทีม U2T จะลงไปทั้งหมดและมีการถ่ายทำที่รวดเร็วกระชับ มีการเว้นระยะห่าง

 

ภาระหน้าที่ภายในทีมปลายน้ำ

กระผมได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมปลายน้ำ หน้าที่การจัดทำงบประมาณทั้งหมดของกระบวนการณ์ปลายน้ำ ซึ่งได้มีการคาดการณ์งบประมาณรายจ่ายในการปรับปรุงร้านกล้วยของแม่สมคิด    ประมาณ 4000 บาท ที่จะประกอบด้วยการจัดหาโต๊ะจัดแสดงสินค้าเพิ่มเติม การจัดหาป้ายไวนิล เนื่องด้วยหากจะขยายการผลิตของร้านแม่สมคิดให้สามารถผลิตได้ต่อวันมากขึ้นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือในการผลิต แต่เนื่องด้วยโครงการของทางเรายังอยู่ในช่วงนำล่องที่มักจะเน้นในด้านของการวางรากฐานของร้านค้าเสียมากกว่าด้วยการสอบถามความต้องการและปัญหาที่ร้านเผชิญ การจัดหาสินค้าจำเป็นสำหรับใช้ในร้านค้า การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการช่วยเหลือในการสร้างช่องทางจัดจำหน่ายของร้านเพิ่มเติม

ซึ่งถ้าหากในอนาคตมีผลตอบรับที่ดีของร้านแม่สมคิด ทางเราอาจจะมีการเข้ามาสนับสนุนในด้านของทุนเครื่องจักสินค้าหรือแม้แต่การหาตลาดต่างประเทศเพื่อจัดกระจายสินค้าก็เป็นได้

อื่นๆ

เมนู