มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน      ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลดงอีจาน ทำการมอบชั้นวางกล้าว และป้ายไวนิล ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านกล้วยทอดแม่สมคิด ทางร้านแม่สมคิดยังไม่มีชั้นวางสิ้นค้าพวกเราชาว U2T ได้ไปมอบชั้นวางสินค้า เพื่อให้เวลาคนมาร้านแม่สมคิดจะได้เห็นสินค้าได้ดีและเป็นระเบียบ เพราะเมื่อก่อนวางตามโต๊ะซึ่งไม่เป็นระเบียบ

 

อื่นๆ

เมนู