ผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการจัดจำหน่าย

ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา  ผู้ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  รับผิดชอบสำรวจและเก็บข้อมูล ในส่วนของทีมปลายน้ำ (แม่ค้าหรือพ่อค้าคนกลางหรือห้างร้านที่รับซื้อกล้วยแปรรูป)  ดังนี้

ร้านผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกล้วย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ

 

                                                   

 

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยฉาบ) มี 3 รสชาติ คือ กล้วยเบรกแตก รสปาปริก้า และรสเค็ม ราคาจัดจำหน่าย ขายปลีก กิโลกรัมละ 140 บาท ,ขายส่ง กิโลกรัมละ 120 บาท

การกระจายสินค้ามีทั้งจัดจำหน่ายเองและมีกลุ่มพ่อค้าคนกลางมารับ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากต่างจังหวัด เช่น นครราชสีมาและเมืองบุรีรัมย์ โดยเฉลี่ยการผลิตต่อเดือนอยู่ที่ 200 -300 กิโลกรัม ในการผลิตกล้วยฉาบ ผู้ผลิตจะรอให้ขายหมดก่อนแล้วจึงผลิตใหม่เพื่อคงความสดใหม่ของสินค้าไม่ให้สินค้ามีอายุที่นานเกินไป

 

อื่นๆ

เมนู