ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา ผู้ดำเนินงานสำรวจ หมู่1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจ พบว่าชุมชนบ้านทุ่งจังหันแห่งนี้มีศาสนสถานอยู่ 1 แห่ง คือ วัดทุ่งจังหัน

วัดทุ่งจังหัน เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของชุมชนบ้านทุ่งจังหัน ตั้งอยู่ที่ 100 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ.2531 บริเวณวัดเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีรั้วรายล้อม และหอประชุมมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด19เช่นนี้ ทางวัดทุ่งจังหันก็ได้มีการระมัดระวังและป้องกันการระบาดในพื้นที่อย่างเข้มงวดจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ช่วงเวลาที่มีประชาชนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทางวัดได้มีการดูแลในด้านของการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกำหนดให้ผู้ประกอบพิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ และมีเจลแอลกอฮอล์คอยให้บริการ อีกทั้งยังมีการเว้นระยะห่างเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่กำลังเกิดขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู