U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ฟแ

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น การดำเนินงานในส่วนนักศึกษาคือทำการบรรจุเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมกับติดสติกเกอร์ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชน น้อง ๆ นักเรียนในตำบลทุ่งจังหัน และยังเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดกิจกรรมสอนทำเจลแอลกอฮอล์กลิ่นธรรมชาติ จากสมุนไพรในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

อื่นๆ

เมนู