ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (โควิด-19) ในประเทศไทย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนในประเทศต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก มีการปิดประเทศ ปิดจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)

 

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. ข้าพระเจ้า นายทองคำ ขู่คำรามและทางทีม U2T ตำบลทุ่งจังหหัน ได้จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง COVID19 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน .ทุ่งจังหัน ได้ตระหนัก เข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID19 สามารถปฏิบัติตน ก่อน-หลัง และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทำหน้ากากเฟสชิวความรู้ให้กับนักเรียน

มาตรการป้องกันตัวเองเบื้องต้น

การล้างมือทั่วไป

การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 20 วินาที

การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่ง จากผู้ป่วย ให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที 

 

 

 

วิธีทำหน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว

หน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว ( Face Shield ) ช่วยป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 และเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นละอองฝอย ไม่ให้กระเด็นเข้าสู่ดวงตา จมูกและปากหน้ากากเฟสชิว ที่ดีจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 22 cm จำทำให้มีความยาวเลยคาง ออกมาจากผู้สวมใส่


รู้จักของประเภทถังขยะกัน! 

-ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

-ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน)

-ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

-ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)

                    

 

 

อื่นๆ

เมนู