มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตำบลทุ่งจังหันนั้นเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ในด้านของการเกษตร เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ลำไย ทุเรียน ข้าวโพด และกล้วย เป็นต้น ซึ่งตำบลทุ่งจังหันมีสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของบ้านทวีทรีพย์ คือ กล้วยฉาบ โดยริเริ่มดำเนินการทำกล้วยฉาบ เมื่อปี พ.ศ.2545 แต่สินค้านี้ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานจาก อย. และ GMP
ดังนั้นทางทีมงานจึงได้ศึกษาและดำเนินการเพื่อขอรับมาตรฐาน GMP โดยการวางแผนปรับปรุงร้านใหม่เพื่อให้สามารถจดมาตรฐาน GMP ได้ ทางทีมงานจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบร้านเพื่อเตรียมสร้างอาคารการผลิตใหม่ โดยอาคารหลังเก่านั้นมีพื้นที่จำกัด แคบ ไม่เป็นสัดส่วน ซึ่งเริ่มจากการถอนหญ้าตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบก่อน รวมถึงการขัดพื้นอาคารการผลิตเก่า ได้รื้อโต๊ะชั้นจัดวางสินค้าออกและทำความสะอาด รวมถึงรื้อหลังคาด้านหน้าให้สั้นเพื่อความสวยงาม
และได้ทำการก่อสร้างอาคารการผลิตใหม่ไปพร้อมกับการจัดหาช่องทางออนไลน์ในการนำกล้วยฉาบขายในเพจFACEBOOK ได้ร่วมกับทีมงานในการวางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้แก่
1. ถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ มี 3 ขนาด เพื่อให้เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าทุกวัย ในราคาที่จับต้องได้
2. สติกเกอร์ โดยจัดทำเป็นโลโก้ของสินค้า OTOP กล้วยฉาบ
ในการจัดทำอาคารการผลิตกล้วยฉาบใหม่ เพื่อให้สามารถจดมาตรฐาน GMP ได้เพื่อให้สินค้าจากตำบลทุ่งจังหันได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ป้องกันตามมาตรการ COVID-19 ที่รัฐประกาศใช้

อื่นๆ

เมนู