ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมลงพื้นที่ปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกป้าลีในด้านต่างๆ ดังนี้

บรรจุภัณฑ์ : ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันคิดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยให้สามารถรักษาความกรอบของกล้วยไว้ มีลักษณะสวยงาม และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้  อีกทั้งออกแบบสติ๊กเกอร์เพื่อติดบนสินค้าให้ดูโดดเด่นน่าทานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าลงไปด้วย เช่น บาร์โค้ดเพจเฟสบุ๊คของร้านกล้วยป้าลี

ปรับปรุงร้าน : เริ่มตั้งแต่ช่วยกันเก็บขยะทั้งในและนอกบริเวณร้าน เพื่อเคลียพื้นที่ให้ช่างมาต่อเติมร้าน และหลังจากที่ช่างได้มาทำการต่อเติมโครงสร้างส่วนหนึ่งเสร็จแล้ว ทางทีมงานก็ได้มาช่วยกันทำความสะอาดอีกครั้ง โดยย้ายชั้นวางสินค้าออกมา และรื้อโต๊ะหน้าร้านออก ล้างทำความสะอาดพื้น

         

อื่นๆ

เมนู