การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ แซ่อึง และทีมงานเจ้าที่ของตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกของคุณแม่สำลีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประจำตำบลทุ่งจังหัน เพื่อที่จะดำเนินการในการปรับปรุงร้านให้มีมาตราฐาน มีความน่าสนใจดึงดูดลูกค้าไม่ว่าจะในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ไปจนถึงจังหวัดต่างๆ ได้แวะเวียนมาอุดหนุนและจากการสำรวจพบว่าร้านของคุณแม่สำลี มีความเสือมสภาพ หลังคาสังกะสีมีความผุพัง และร้านมีขนาดที่เล็กแอบอัด ทางเราจึงได้หาช่างมาคำนวนเพื่อปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นและขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นให้สามารถใช้พื้นที่ได้สะดวกและสวยงามเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้า ในการดำเนินในครั้งนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างต่อเติมขยายร้าน และทางทีมงานของเราได้จัดทำป้ายโปรโมทร้านให้คุณแม่สำลี และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของคุณแม่สำลีให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างเพจเพื่อเพิ่มช่องทางการโปรโมทและการสั่งซื้อออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู