กระผมนายกิตติ คิดถูก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคมนี้ ในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระผมและทีมงานได้รับมอบหมายให้พัฒนาร้านค้าแปรรูปกล้วยเบรกแตก ปรับสภาพแวดล้อมและร้านค้าใหม่ เพื่อให้ผ่าน อย.

การปรับสภาพแวดล้อมร้านค้าแปรรูปกล้วยของตำบลทุ่งจังหันนั้น ส่งผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น 1. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนี้ส่วนมากทำสวนผสมผสานและแน่นอนว่าปลูกกล้วยจำนวนหลายท่าน 2. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนี้ส่วนมากรับจ้างปอกเปลือกกล้วย ฉะนั้นถ้าเราขายกล้วยเบรกแตกได้เยอะในแต่ละเดือน นั่นหมายถึงเขาจะมีรายรับจากการปอกเปลือกกล้วยทุกวันเลยครับ และสุดท้ายก็คือร้านค้าแปรรูปและจำหน่ายกล้วยเบรกแตกที่กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาอยู่ตอนนี้ ร้านค้าเป็นแหล่งรับซื้อกล้วยและกระจายรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งยังสามารถช่วยจำหน่ายสินค้าในตำบลได้อีกด้วยครับ ดังนั้นการปรับปรุงร้านแปรรูปจึงสำคัญมาก ๆ ครับ

กระผมและทุกคนได้ตั้งใจพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ให้เกิดความยั่งยืนดังชื่อโครงการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ความตั้งใจในครั้งนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชากรทุกท่านหรือประชากรส่วนมากในชุมชนจะได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงและสามารถต่อยอดได้อย่างมั่นคง ดังนั้นขอฝากกล้วยเบรคแตกไว้เป็นของฝากติดมือทุกท่านด้วยนะครับ

อื่นๆ

เมนู