ในการปรับปรุงต่อเติมร้านกล้วยทอดของยายสำลี เริ่มจากมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงานประจำตำบล ทำให้มีแผนการดำเนินงานออกมา และได้แบบแปลนร้านคร่าวๆ ดังรูป

เปิดรูปภาพ

หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่จะก่อสร้าง และเก็บขยะบริเวณรอบๆและได้มีการว่าจ้างช่างเพื่อมาดำเนินการในการยกเสา มุงหลังคา เทพื้น และก่อบล็อกให้

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

หลังจากที่ช่างดำเนินการตามที่ว่าจ้างเสร็จแล้ว  ก็ได้มีการทำความสะอาดหน้าร้านบริเวณส่วนเดิม ขัดพื้น เช็ดฝุ่น รื้อหลังคาส่วนหน้าออก  ให้ร้านดูโล่งสบายตามากขึ้นมากขึ้น  และเตรียมจัดหน้าร้านใหม่ ต่อไป

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ขณะนี้กำลังอยู่ในการดำเนินงานของส่วนที่เหลืออยู่ เมื่อเกิดความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบในลำดับถัดไปค่ะ

นางสาวนัฐพร เพ็งศรี

ประเภทการจ้างงาน ประชาชน

ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

13 ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู