การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งขายสินค้าOTOP ประจำตำบลทุ่งจังหัน นั้นคือ กล้วยเบรกแตก ร้านแม่สำลี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาช่องทางการพัฒนาและส่งเสริมให้สินค้าเกิดความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

หลังจากนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางทีมงานได้ลงความเห็นให้มีการปรังปรุงหน้าร้านใหม่ให้มีความน่าสนใจดึงดูดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียน อย. เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ทางทีมงานยังได้มีการร่วมลงมือช่วยต่อเติมโครงสร้างหน้าร้านอีกด้วย

 

         

 

อื่นๆ

เมนู