การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ดิฉัน นางสาวสุพิชญนันทน์ คุณเที่ยง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนตุลาคม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจากตอนแรกเริ่มโรงการ มีพื้นที่ที่มีการพัฒนาหลายแห่ง  รวมถึงฟาร์มแพะแห่งนี้ เกษตรกรเลี้ยงแพะเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งแพะแต่ละตัวสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เจ้าของฟาร์มเองยังให้การดูแลเป็นอย่างดี

จากการพูดคุยกับเกษตรกรในเบื้องต้นนั้น ทำให้ได้รับความคิดเชิงบวกจากชาวบ้านในพื้นที่ และยังทำให้ทราบถึงปัญหาที่ยังคงมีอยู่ ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหา และยกระดับรายได้ของชาวบ้าน แนะนำและเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้ลงพื้นที่ช่วยปรับปรุงร้านค้าซึ่งก็คือร้านกล้วยเบรคแตกแม่สำลีให้ดูน่าสนใจมากขึ้น มีการสร้างอาคารการผลิตเพื่อขอมาตรฐานการรับรองในอนาคตต่อไป ดังในภาพค่ะ

อื่นๆ

เมนู