ดิฉันนางสาวสุธาทิพย์ พุ่มพวง ผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมพวกเราผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหันได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมปรับปรุงร้านสินค้าOTOP กล้วยฉาบ เนื่องจากก่อนหน้านี้หน้าร้านที่จำหน่ายมีการทรุดโทรม พวกเราจึงลงพื้นที่ปรับปรุงร้านให้ร้านคุณเเม่สำลีเพื่อให้มีการจำหน่ายและหน้าร้านสวยงามและมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้มีการวางแผนการสร้าง และดำเนินการหาวัสดุอุปกรณ์ทำการปรับปรุงร้านต่อไป

อื่นๆ

เมนู