ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พูนปัญญาเลิศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2564 หมู่ 5 บ้านทรัพย์เจริญ  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจกับทีมงาน ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน ซึ่งเป็นสถานที่ในการ แปรรูปกล้วยเบรกแตก เป็นสินค้า OTOP ของคุณแม่สำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์

สืบเนื่องจากเดือนกันยายน ได้หาช่างมาวางแผนปรับปรุงร้านและโครงสร้างของร้านใหม่ และภายในเดือนตุลาคมนี้ได้มีการเริ่มก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 70%

                                            ด้านหน้า                                       ด้านข้าง                                           ด้านหลัง

ข้าพเจ้ารวมทั้งทีมงานตำบลทุ่งจังหัน ได้ช่วยกันทำความสะอาดภายในร้าน และรอบๆบริเวณร้าน เช่น ขัดพื้น ตัดต้นไม้ เก็บกวาดขยะ และทางทีมงานตำบลทุ่งจังหันของเรา ได้ทำป้ายไวนิล และโลโก้สินค้าใหม่ เพื่อที่จะทำให้ร้านค้าและสินค้ามีความโดดเด่น และเป็นจุดสนใจมากขึ้น

       

 

อื่นๆ

เมนู