ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เมื่อเดือนตุลาคม 2564 หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานสถานที่ในการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน คือ นางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ศึกษาและวางแผนปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตก สินค้า OTOP ของคุณแม่สำลี เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน GMP

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ทางทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้ช่วยกันเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงร้านค้า เก็บกวาดขยะภายในร้าน บริเวณรอบข้างๆ และตัดต้นไม้บริเวณในพื้นที่ ที่จะยกร้านค้าใหม่ และติดตามความคืบหน้าของผู้รับเหมาในการปรับปรุงร้าน

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

-ร้านมีความสะอาด สุขลักษณะอนามัย ทั้งหน้าร้านและในร้าน รวมไปถึงสถานที่ในการผลิต

-ทำให้เป็นจุดสังเกต มีหน้าร้านที่เด่นชัด

-ทำป้ายโฆษณา มีการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียล ต่าง เช่น LINE , FACEBOOK

อื่นๆ

เมนู