มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับทีมงานในการถ่ายทำคลิปวีดีโอการแลกเปลื่ยนประสบการณ์เรื่องกล้วยกับเกษตรกรที่ปลูกกล้วยตำบลทุ่งจังหัน โดยเรื่องที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรมีดังนี้

  1. เทคนิคในการปลูกกล้วย
  2. เทคนิคในการขยายพันธุ์กล้วย
  3. เทคนิคในการเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วย
  4. เทคนิคในการบำรุงกอกล้วย
  5. เทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วย
  6. เทคนิคในการป้องกันรักษาโรคกล้วย

ในการลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอนั้น ทางเกษตรกรได้พาชมชวนกล้วยพร้อมทั้งให้ความรู้ จากประสบการณ์ที่สะสมมาในการดูแลกล้วยในสวน ได้อธิบายให้ฟังถึงเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกกล้วย เราต้องเตรียมดินอย่างไรก่อนนำกล้วยไปปลูก โดยเราต้องศึกษาก่อนว่ากล้วยชอบดินแบบไหน ซึ่งกล้วยชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำและอากาศดี มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ  ฉะนั้นถ้าหากปลูกในดินเหนียว ควรผสมปุ๋ยคอกเพื่อช่วยให้ดินโปร่งขึ้น หรือยกร่องเพื่อช่วยระบายน้ำด้วย นอกจากนี้ยังชอบอากาศร้อนชื้นและแสงแดดพอสมควร แต่ต้องระวังหากมีลมแรงมาก เพราะใบกล้วยค่อนข้างใหญ่ จึงมีความต้านลมสูง

โดยการขยายพันธุ์สามารถทำได้ทั้งเพาะเมล็ด แยกหน่อ และเพาะเนื้อเยื่อ กล้วยเป็นพืชที่ทนแดดทนแล้งได้ค่อนข้างดี สามารถปลูกกลางแจ้งได้สบาย ส่วนน้ำให้รดทุกวัน แต่ระวังอย่าให้มีน้ำแฉะหรือน้ำขัง สำหรับปุ๋ยให้ใส่ทั้งปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี โดยช่วงแรกควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะ ส่วนปุ๋ยยูเรียให้เดือนละครั้ง และหมั่นตัดหน่อที่แตกออกมาให้เหลือแค่ 1-2 หน่อ พร้อมทั้งตัดใบที่แห้งออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่ให้แย่งอาหารจากต้นแม่ด้วย

สำหรับโรคและแมลงสำคัญที่พบบ่อยในต้นกล้วย ได้แก่ โรคตายพราย โรคใบจุด ด้วงงวง และหนอนม้วนใบเป็นต้น

        

 

 

อื่นๆ

เมนู