รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า นายอัตชัย ทองพูน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้าได้มีการลงพื้นที่ทำจิตอาสาและได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆในโรงเรียน ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทุ่งจังหันได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม และสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

และได้ทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนในตำบลทุ่งจังหัน โดยมีการทำงานร่วมกับทีม อสม. และบุคคลากรทางการแพทย์ของตำบลทุ่งจังหัน

นอกจากนี้ยังได้มีการทำความสะอาดร้านกล้วยเบรคแตกและเตรียมสถานที่เพื่อติดป้ายร้าน

อื่นๆ

เมนู