บทความประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร

ภาคนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนพวกเราผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหันได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เนื่องจากก่อนหน้านี้บริเวณโรงเรียนอาหารของโรงเรียนมีการทรุดโทรม พวกเราจึงลงพื้นที่ทำความสะอาดให้มีความสวยงามและมั่นคงยิ่งขึ้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู