มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหันเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ รีวิวสวนเกษตรคุณครูถนอม หมั่นประโคน เป็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 จากการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน ทางทีมงานเราได้พบสวนกล้วยคุณครูถนอมที่มีการปลูกกล้วยจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งหมด 7 ไร่ ในสวนกล้วยก็จะปลูกพืชผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับสวนแห่งนี้

คณะทีมงานมีความเห็นชอบที่จะลงพื้นที่เข้าไปถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางหรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการถ่ายทำวิดีโอนั้นคณะทีมงานก็ได้ให้คุณครูถนอมบอกขั้นตอนการเลือกหน่อกล้วยเพื่อที่จะนำไปปลูกให้ได้มีประสิทธิภาพมีดังนี้

1.ควรเป็นหน่อใต้ดิน ลำต้นอวบอยู่ห่างจากโคนต้นแม่ประมาณ 10 นิ้ว

2.ควรเหลือไว้ประมาณ 2 หน่อ ที่อยู่ตรงข้ามกัน

3.ถ้าใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ควรคัดหน่อกล้วยอีกครั้งหนึ่งจาก 2 หน่อ ให้เหลือเพียงหน่อเดียวหรือเหลือไว้ไม่เกิน 2 หน่อ ซึ่งจะทำให้แปลงกล้วยทึบลำต้นจะสูงชะลูดและหักล้มได้ง่าย

การเตรียมหลุมเพื่อที่จะปลูกกล้วย

ก่อนปลูกควรไถดะไถแปรทั้งแปลง ตากดินไว้ 5-7 วัน ขุดหลุมลึกและกว้าง 50 เซนติเมตร คลุกดินที่ขุดขึ้นจากหลุมกับปุ๋ยคอกเก่า รองก้นหลุมด้วยใบไม้หรือฟางข้าวแห้ง เกลี่ยดินที่ผสมไว้กลับลงหลุมวางหน่อกล้วยลงหากต้องการให้ต้นกล้วยตกเครือในทิศทางเดียวกัน ให้หันรอยแผลที่ตัดแยกจากต้นแม่ไปทิศทางเดียวกัน กลบหน่อกล้วยให้ลึกประมาณ 25-30 .

ดังนั้นประโยชน์จากการถ่ายทำวิดีโอจึงสำคัญมาก จะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเองและเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยภายในชุมชน และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในยุคเทคโนโลยีสืบต่อไป

การเตรียมขุดหน่อกล้วย

 

เตรียมขุดหลุมปลูก

 

ภาพขณะชมสวนกล้วย

 

อื่นๆ

เมนู