ข้าพเจ้า นางสาวดวงกมล ชวารีรัมย์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นทีตำบลทุ่งจังหัน ภายในเดือน พฤศจิกายน ได้เข้าอบรมกับเกษตรกรทุ่งจังหันอบรมเรื่องการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ทางมหาลัยราชภัชบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมเกษตรกรทุ่งจังหัน อบรมเรื่องการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์มาปรับสภาพดิน ดินจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆ

วิธีทำ

หัวเชื้อจุลินทรีย์และหน่อกล้วย  กากน้ำตาล น้ำเปล่า นำส่วนผสมทั้งหมดเอามารวมกันและคนให้เข้ากันหมักไว้ 24 ชม. ใช้ได้เลย

ประโยชน์ที่ได้ 

นำไปใช้ฉีดพ่นไล่แมลงวันได้ และกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อไวรัส หมัดหมา และวัชพืชอื่นๆได้

 

อื่นๆ

เมนู