ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน โดยมีน้องๆนักเรียนหลายคนมาร่วมทำความสะอาดด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา โดยแบ่งกันทำความสะอาดพื้นที่ประจำจุดต่างๆ ได้แก่ หอประชุม โรงอาหาร และห้องน้ำ อีกทั้งได้มีการมอบอุปกร์ทำความสะอาด เช่น ไม่กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาและแปรงขัดห้องน้ำ ผ้าเช็ดมือ ถังน้ำ ฯ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย หลังจากร่วมกันทำความสะอาดแล้ว ทางผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีการมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้กับน้องๆที่มาร่วมกันทำความสะอาด

อื่นๆ

เมนู