การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวจริยา สอนโยหา เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เพิ่มช่วงทางการขายผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก โดยการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ของกล้วยเบรกแตกป้าลีให้สวย ดูดี น่าสนใจ ทันสมัยให้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ และ ได้ทำการบรรจุใส่ถุงบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่และถ่ายรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกเพื่อขายออนไลน์ ผลจากการที่ได้ยกระดับบรรจุภัณฑ์คือมีลูกค้าสนใจมากขึ้น ได้ลูกค้าหลายช่องทางมากขึ้น ทำให้กล้วยเบรกแตกป้าลีเป็นที่รู้จักกว้างขึ้น ทำให้ป้าลีมีรายได้เพิ่ม  และได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและทำความสะอาด จัดสถานที่สำหรับการเปิดฉีดวัคซีน โดยได้ใช้โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันเป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน  และช่วงบ่ายได้ไปศึกษาการปลูกกล้วย การบำรุงดินก่อนปลูก วิธีการจัดการเมื่อพบกล้วยตายพาย การตัดใบกล้วยเมื่อถึงอายุหรือก่อนปลูก การทำให้กล้วยมีลูกสวยเต็มเครือ และได้เลือกหน่อกล้วยสำหรับปลูกจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูถนอมและคุณอุไรวัณ หมั่นประโคน ที่ให้ความรู้เรื่องกล้วย ณ สวนครูถนอมเกษตรกรตำบลทุ่งจังหัน

อื่นๆ

เมนู