การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ แซ่อึง และทีมงานเจ้าที่ของตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานก็ยังได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกของคุณแม่สำลีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประจำตำบลทุ่งจังหัน เพื่อที่จะดำเนินการในการปรับปรุงร้านให้มีมาตราฐาน ซึ่งในเดือนที่แล้วเราก็ได้ทำการต่อเติมร้านให้มีขนาดที่พอดีไม่เล็กและไม่อึดอัดเหมือนก่อนหน้านี้และเดือนนี้เราได้ปรับปรุงต่อจากเดือนตุลาคมนั้นก็คือการติดตั้งป้ายหน้าร้าน และทำโต๊ะวางผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการดำเนินก่อเตา เพื่อใช้ในการทอดกล้วย ซึ่งจะเป็นเตาที่มีมาตราฐาน

ซึ่งในเดือนนี้ในการดำเนนงานการปรับปรุงร้านได้ประมาณ 70% ได้ ถือว่าใกล้ที่จะสำเร็จตามแผนโครงการที่วางไว้ และในส่วนของเพจทางเฟสบุคมีกระแสตอบรับดีมากจากการที่ทีมงานของเราได้ปรับเปลี่ยนแพ็คเกจให้มีความสวยงามและน่าสนใจทำให้มีคนรู้จักกล้วยของคุณป้าลีและมีการสั่งซื้อผ่านทางเพจได้ถึงวันละ 5-10 ออร์เดอร์ต่อวัน อยู่ในระดับที่ดีมาก  และทางด้านหน้าร้านก็ยังมีคนแวะมาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู