ดิฉันนางสาวนัฐพร เพ็งศรี ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD ที่ได้รับมอบหมายโดยมีการไปตามสถานที่ต่างๆ ในที่นี้จะกล่าวถึง “สวนคนหมั่น” ที่เป็นสวนของครูถนอม หมั่นประโคน
สวนคนหมั่นเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัยพืชที่ปลูกในสวนนั้นมีมากมายหลายชนิด อาทิเช่น ส้มโอ มะขาม มะพร้าว อินทผาลัม ที่เยอะที่สุดจะเป็นกล้วย
 
ที่สวนแห่งนี้มีความรู้เยอะมากมายให้ได้เรียนรู้ ทั้งวิธีการเลือกหน่อพันธุ์กล้วยที่จะนำไปปลูก การเตรียมดินปลูกกล้วย ตลอดจนการดูแลให้กล้วยนั้นสมบูรณ์แข็งแรง ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เรียกได้ว่าการเข้าไปชมสวนนี้จะได้ความรู้กลับบ้านแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ครูถนอม หมั่นประโคน และภรรยา ที่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูลของพวกเราตลอด ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู