เนื่องด้วยในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดภาคเรียน ให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนออนไซด์ในโรงเรียนทางทีมงานจึงเข้าไปช่วยทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้นอกจากทีมงานแล้วยังมีนักเรียนของโรงเรียนเข้ามาช่วยทำความสะอาดอีกด้วย

     
    
   

อื่นๆ

เมนู