ข้าพเจ้า นางสาวสุธาทิพย์ พุ่มพวง ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ลงพื้นโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันและบริจาคอุปกรณ์การทำความสะอาดเช่น ไม่กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาและแปรงขัดห้องน้ำ ผ้าเช็ดมือ ถังน้ำ  ให้กับทางโรงเรียน  และยังมีน้องๆนักเรียนหลายคนมาร่วมทำความสะอาดด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม โดยแบ่งกันทำความสะอาดพื้นที่ประจำจุดต่างๆ

 

อื่นๆ

เมนู