ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พูนปัญญาเลิศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกต่อที่สืบเนื่องมาจากเดือนตุลาคม ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน ซึ่งเป็นสถานที่ในการ แปรรูปกล้วยเบรกแตก เป็นสินค้า OTOP ของคุณแม่สำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์

ทางทีมงานU2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้ให้ช่างมาทำการติดคอกกั้น และตั้งป้ายร้านใหม่ เพื่อทำให้สังเกตเห็นร้านได้ง่ายขึ้น

    

ข้าพเจ้ารวมทั้งทีมงานตำบลทุ่งจังหัน ได้ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนทุ่งจังหัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียน และได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียน

     

และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่สวนคุณครูลัดดาวัลย์ สวนคุณครูถนอม และบริเวณรอบๆตำบลทุ่งจังหัน เพื่อกรอกลงในระบบCBD

         

 

อื่นๆ

เมนู