การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่ทำจิตอาสา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนบริเวณโรงอาหาร ห้องน้ำ และหอประชุม เป็นการต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 หลังจากที่ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ระบาดหนักภายในประเทศ จากที่มีการเรียนการสอนรูปแบบปกติไปเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ จากนี้รัฐบาลได้ประกาศให้มีการเปิดประเทศและการคลายล๊อคในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการเปิดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอีกด้วย การเปิดภาคเรียนในครั้งนี้เด็กนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนกันครบทุกคน ส่วนเด็กนักเรียนที่อายุยังไม่ถึง 12 ปี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับสิ่งของทุกครั้ง

สุดท้ายนี้อยากจะฝากให้ทุกท่านป้องกันตนเองจากโรคโควิด – 19 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และถ้าหากกลับมาจากต่างจังหวัดขอความร่วมมือทุกท่านในการแจ้งผู้นำชุมชน อสม.ประจำชุมชน เพื่อที่จะได้เข้ากักตัวในสถานที่ที่ชุมชนได้จัดเตรียมไว้ให้ จะช่วยลดอัตราการกระจายของเชื้อโรคอีกด้วย และจะทำให้ประเทศของเราสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งไปได้อย่างแน่นอน

 

การทำความสะอาดโรงเรียน

อื่นๆ

เมนู