มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมกับทีมงานในการสำรวจเก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน โดยการจับ GPS ของแหล่งท่องเที่ยวในตำบล รวมถึงที่พักหรือโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น , อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืช , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น โดยการรวบรวมข้อมูลด้าน CBD ในท้องถิ่น เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล CBD  พบว่า มีร้านอาหารส่วนมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านน้ำ ส่วนร้านอาหารตามสั่งพบน้อยซึ่งเป็นเมนูอาหารทั่วไป ราคาไม่แพง   และเกษตรกรในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ปลูกพืชหลากหลายชนิด เนื่องจากดินในตำบลทุ่งจังหันเป็นดินแดงมีแร่ธาตุมากและยังเป็นแหล่งน้ำแร่อีกด้วย จึงทำให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น กล้วย ทุเรียน เงาะ และลำไย เป็นต้น และยังเปิดให้บุคคลที่สนใจเข้าชมสวนของเกษตรกรได้ ในส่วนของสัตว์ในท้องถิ่นนั้น ที่น่าสนใจคือมีการเลี้ยงหอยขมเป็นอาชีพ ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายอย่าง ส่วนพืชในท้องถิ่นนั้น ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนแหล่งน้ำในตำบลนั้นก็มีตลอดเพราะเป็นน้ำซับบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาบ้างเนื่องจากน้ำไม่มีที่ไหลผ่านหรือน้ำเป็นสีแดงในบางช่วงอย่างช่วงที่ฝนตกหนัก ในตำบลทุ่งจังหันนั้นถือเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์กรน้ำและดินเลยทีเดียว ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นก็ที่เน้นไปที่การทอเสื่อ และทอผ้า เป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในครั้งนี้ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นกันเอง และได้ป้องกันตามมาตราการป้องกันโควิค-19 ที่รัฐได้ประกาศแล้ว

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู