รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นายอัตชัย ทองพูน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ภายในเดือนธันวาคมได้มีการทำความสะอาดร้านกล้วยเบรคแตกและเตรียมสถานที่ปรับปรุงร้าน เพื่อใช้ในการถ่ายทำวิดีโอพรีเซ็นต์สถานที่ในตำบลทุ่งจังหัน

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

นอกจากนั้นยังได้มีการลงพื้นที่สวนกล้วยถายในตำบลทุ่งจังหัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปลูกกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการปลูกกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการขยายพันธุ์กล้วย เรียนรู้เทคนิคในการเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการบำรุงกอกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วย และเรียนรู้เทคนิคในการป้องกันรักษาโรคกล้วย

อื่นๆ

เมนู