มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหันเพื่อปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลี ซึ่งร้านกล้วยเบรกแตกตั้งอยู่เลขที่ 51 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจในชุมชนตำบลทุ่งจังหัน พบร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลีที่เป็นสินค้าOTOP ประจำตำบล ทั้งนี้ทางคณะทำงานและอาจารย์ได้มีความเห็นชอบที่ให้ลงพื้นที่ปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลีให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดทำออกแบบโครงสร้างร้านแบบกะทัดรัด ซึ่งให้สามารถขอ GMPได้ มีป้ายตั้งไว้หน้าร้านจึงทำให้เห็นจุดเด่นมากยิ่งขึ้น เพราะป้ายก็เป็นปัจจัยหลักของร้านที่จะสามารถจะเป็นจุดสนใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำเลร้านกล้วยเบรกแตกยังไม่เป็นที่สังเกต จึงได้ออกแบบจัดทำป้ายให้กับทางร้านและปรับภูมิทัศน์บริเวณร้านให้ดูสะอาด สวยงาม และมีการจัดทำแพ็คเกทให้กับทางร้าน จึงทำให้ร้านกล้วยเบรคแตกแม่สำลีมีจุดเด่น จุดดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ดังนั้นคณะทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลทุ่งจังหัน หวังอย่างยิ่งว่าการที่มีการปรับปรุงร้านกล้วยเบรคแตกแม่สำลีจะเป็นประโยชน์ในชุมชน สังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ส่งกล้วยให้แม่สำลี ที่เป็นวัตถุดิบซึ่งนำมาทำกล้วยเบรคแตกได้ดีเป็นอย่างยิ่ง และรวมไปถึงการยกระดับเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก

โครงสร้างร้านและป้ายร้านกล้วยเบรคแตก

 

 

 

อื่นๆ

เมนู