ข้าพเจ้านางสาว ดวงกมล ชวารีรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ได้ลงพื้นที่ ถ่ายวีดีโอที่ร้านกล้วยของป้าสำลี ที่บ้านทวีทรัพย์ 51 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้สัมภาษณ์ ป้าสำลีวิธีการปลอกกล้วยของป้าสำลี วิธีการปลอกกล้วยของป้า คือง่ายๆ ใช้ไม้แหลมใช้ในการปลอกแทนการใช้มีดในหนึ่งวันป้าจะปลอกกล้วยประมาณ 50 กิโลกรัม ปลอกเสร็จก็จะนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดต่อ จากนั้นก็นำไปบ่มให้สุกแล้วนำไปทอดได้เลย

และได้ช่วยป้าสำลีทำความสะอาดร้านและได้จัดหน้าร้านกล้วยทอดของป้าสำลีให้มีความน่าสนใจขึ้น  ลูกค้าก็จะได้ให้ความสนใจและทำให้การขายกล้วยฉาบของป้าสำลีเปิดตลาดกว้างขึ้น

       

 

อื่นๆ

เมนู